Jurisprudence hash og traffik - Hash kan koste kørekortet

Hovedmenu
Historien om hash
Hash og Juridisk
Effekt af hash
Toxität - forgiftnig af hash
Hvordan hash påvirker
Intensivering af opfattelsen
Sundhedsrisici
Negative konsekvenser på psyken
Latendte Pschyhosen
Hjerneskade
Risiko for afhængighed
Skade i lungerne
Kiffer Diccionario

Hash og trafik
Jurisprudence
MPU

Former for forbrug
Former for forbrug
Hasch og andre lægemidler

Virkning af ulovligheden
Ingen Kvalitets kontrol
Helbredseffekter
Samfundsmæssige konsekvenser

Cannabis i befolkningen
Forbrug i befolkningen
Headshop

Hash og Holland
Amsterdam
Jurisprudence
Coffe Shops

Andre stoffer
Kokain og Crack
Heroin
LSD
Ecstasy
Inhalanter og svampe
Alkohol - Narkotika - Nikotin
Forum - Blog
Kiffer Forum
Kiffer Blog

Extras
Links
Impressum / Kontakt

Besucher

Jurisprudence hash og traffik

Hash kan koste kørekortet - selvom man ikke sidder bag rattet .Kiffen i sig selv blev forbudt i Tyskland før. Kan straffes i henhold til § 29, lov om euforiserende stoffer (Opium Act), som ulovlige stoffer (fx cannabis) "vokser producerer, handler med dem, køre dem, uden handel, import, eksport, sælger, leverer, bringer i omsætning på anden måde erhverver eller opnå på nogen anden måde. " I øvrigt er besiddelse, transit og nogle andre ting forbudt. Det forbrug, dog kommer i Opium loven og er derfor stadig ikke tilladt.
Denne retsstilling er baseret på den begrundelse, at "selv-skade ikke er straffet (forbrug) i Forbundsrepublikken. Den besiddelse, dog indebærer en risiko for offentliggørelse, og er derfor forbudt. Dette er måske sammenlignes med våben, selv ved sig selv, skader ingen, men stadig udgør en trussel for offentligheden. Og lovgiver mener, at dette gjaldt også for besiddelse af cannabis.
Det er juridisk anerkendt, at du kan bruge narkotika, uden at eje dem. For eksempel, som vedtager en fælles at trække sig ud og returnere det så (i stedet for at overføre det), har set ham ikke juridisk ejet. Af praktisk betydning, er lovligheden af brug, hvis nogen er opdaget af en test eller deres egen erklæring om, at han havde brugt et ulovligt stof. Da det ikke kan lukkes på en ejendom, bør undersøges forholdene for forbruget og blive vist ejendommen. Ellers er "i tvivl om sagsøgte" - og forbrugeren vil forblive ustraffet.

Autowrak
Sved- og spytprøver skal i fremtiden afsløre billister med euforiserende stoffer i blodet. På søndag træder en ny lov i kraft, som forbyder bilkørsel under påvirkning af ulovlige stoffer.
Hash, kokain og heroin hører ikke hjemme i trafikbilledet. Ligesom alkohol nedsætter stofferne reaktionsevnen og truer færdselssikkerheden. Fra på søndag bliver det strafbart at sætte sig bag rattet med stoffer i blodet. Da træder den nye lov om nulgrænse over for stof-påvirket kørsel, som Folketinget vedtog i begyndelsen af juni, i kraft.
Hidtil har det ikke været ulovligt, at køre i stofpåvirket tilstand. Derfor glæder justitsminister Lene Espersen (K) sig over, at loven blev vedtaget.
- Der bør sættes hårdt ind over for bilister, der er påvirkede af euforiserende stoffer. Sådanne bilister er til stor fare for de øvrige trafikanter. Med de nye regler sker der samtidig en markant skærpelse af sanktionsniveauet for kørsel under påvirkning af andet end alkohol. Dette markerer tydeligt, at det er helt uacceptabelt at køre motordrevet køretøj under påvirkning af f.eks. euforiserende stoffer, siger justitsministeren.
Loven giver samtidig politiet lov til at teste om bilisterne er stoffri ved hjælp af øjen-, spyt- og svedtest. Der går dog endnu nogen tid, før de nye testinstrumenter er klar til brug. Men allerede nu er politimændene ved at lære, hvordan de konstatere om en person er påvirket, ved at se på deres øjne.
Bilister, som kører - eller blot forsøger at køre - med ulovlige stoffer og ulovlig medicin i blodet, blive straffet på lige fod med spritbilister. Førere, som får recept-medicin af deres læge, må gerne køre bil, hvis de kan køre forsvarligt.
Respekt selv små mængder cannabis har stor indflydelse

Ifølge forskning britiske forskere en lille mængde af cannabis kan forbedre ydeevne under kørslen. En gruppe på 20 bilister i alderen mellem 21 og 40 år deltog i en undersøgelse ved hjælp af en simulator. Ti af dem røget svarer til en halv cannabis cigaret. Personer under cannabis klaret sig bedre på de fleste opgaver end ædru bilister, inklusive reaktionstid og antallet af kollisioner. Simon Smith fra Wright Laboratory, som gennemførte undersøgelsen, siger: "Resultaterne af vores undersøgelser viser klart, at et lille eller moderat mængde cannabis er faktisk ganske nyttigt for udførelsen kørsel."

Røg pot og kørsel - det virker ikke!

Således, at resultaterne synes plausible, og derfor er det vigtigt at påpege risikoen for cannabis på vejen: Det skal ikke nægtes, at den aktuelle undersøgelse er behæftet med metodologiske problemer. Den største svaghed i mine øjne: Det kan ikke sammenlignes med andre Motorfahrzeuglenkenden ulykke, men "Unfallverursachende" med "trafikofre. Gruppen fordeling bygger derfor på en vurdering af politiet, alkohol og THC havde gennemført prøver. Det kunne således have påvirket testresultaterne i det mindste i nogle tilfælde, gruppen fordeling, er næppe afvises ud af hånden. Således kan den forholdsvis lille effekt af cannabis gennem en systematisk udvælgelse fejl blive forfalsket. Kan være blevet fordrejet i den samme retning, resultaterne af det faktum, at undersøgelsen ikke de ansvarlige (af frygt for en fordrejning i den anden retning) ulykkesofre fra kontrol gruppen, hvis de var de eneste ofre for en ulykke.

På grundlag af videnskabelige undersøgelser, er det antaget, at det kan udledes af eksisterende blod THC-COOH-værdier på forbrug af cannabis forbruger. Resultaterne er trykt i en tabel (i komplet form i Daldrup / Käferstein / Kohler / Maier / Musshoff, alkohol 37, sammen 39 ff). De vigtigste forskningsresultater gå til Daldrup m.fl. tilbage (se også den cirkulære fra Ministeriet for Economics of North Nordrhein-Westfalen, 6 juni 1999).

Tabellen værdier er også ofte anvendes af domstolene i at definere problemer. Dog skal det bemærkes, at kun den korrekte screening af nedbrydningen er opnået rimeligt pålidelige konklusioner om brugen tilladelse form.

Til dette formål siger det i Daldrup m.fl., BAC 37, FF 39:
"Dette giver mulighed for blodprøver, der blev taget få timer efter sidste indtagelse, fra et THC-COOH koncentration på 150 ng / ml betragtes som en regelmæssig forbruger for givet. Hvis imidlertid den blodprøve taget fra opkaldet ved vejen myndighed, skal være baseret på regelmæssig brug, når en fusion er påvist ved mindst 75 ng / ml THC-COOH i blodet. Ved fastsættelsen af grænsen på 75 ng / ml, at halveringstiden for denne metabolit blev taget i betragtning og det faktum, at disse mennesker op til 8 dage efter anmodning fra vejdirektorat har tid til at gennemgå en blod uafgjort. I denne periode havde hun lejlighed til helt at afholde sig fra indtagelse af cannabis. dømme efter halveringstid på ca 6 dage THC-COOH, vil det være nok, mindre end 3 dage ad gangen, indtil koncentrationen af f.eks 100 ng / ml til 75 ng / ml dråber. "

THC vej

THC virker på centralnervesystemet, bør derfor efter at have drukket om brug af maskiner og at give afkald på kørsel. Politiet kan, på føreren kontrollen med sved, spyt, urin-test eller ved undersøgelse af blod bevis for en længere tid efter indtagelse af spor af THC. Påvisning tid afhænger først og fremmest deres brugsmønstre (varighed, type af indkomst, hyppighed, dosis) og kan i urin fra en uge og to måneder mindre. I øjeblikket er den juridiske situation er dog endnu ikke klart har besluttet, men det truer med bøder på mindst 500 euro, køre op til tre måneder og fire point i Flensborg. De politifolk på jorden kan kun udføre præ-test orientering, blodprøven derefter undersøges i et laboratorium og bestemme mængden af THC og dets nedbrydningsprodukter. Lovligt, ser det ud til, at en forbrydelse er begået, selv om THC kan påvises i blodet. Afgørelsen af Bayerischer VGH, 25 Januar 2006, Az 11 CS 05.1711, er: Den nuværende medicinske og videnskabelige viden kan ikke begrunde det, som fra et THC-koncentration på 1,0 ng / ml i blodet af et motorkøretøj føreren til at øge risikoen for trafik som er sikret ved af § 11, stk 7 i FeV opfattelse, at den pågældende nødvendigvis må slippe uden yderligere undersøgelser, at kørekort. Lejlighedsvis brug af cannabis og køre med et THC-koncentration på 1,0 til 2,0 ng / ml, før en eventuel tilbagetrækning af licensen i overensstemmelse med § 14, § 1, s. 4 FeV en medicinsk-psykologisk vurdering einzuholen.FeV til § 11 Para 7, FeV § 14, stk 1, første punktum 4, Road Traffic Act § 3, stk 1, men dette gælder kun, hvis der ikke driver der var begået fejl. I mange tilfælde, ordrer styrelsesrådet (licens) for en revision af de gældende køre fitness (MCU) til påvisning af Kraftfahrtauglichkeit.
Eksperimenter med kronisk syge patienter med MS, derimod, har foreslået, at mistanke om, at behandling med THC eller THC-lignende stoffer, der på ingen måde påvirker evnen til at køre. Forsøg med flere forsøgspersoner, der fik placebo kun delvis, har bekræftet dette.
I Schweiz har siden begyndelsen af 2005 er også inkluderet en narkotika-test (Engl. "Drug Wipe") på vejene, på trods af det rygte, at den hurtige test anvendes af politiet i over 80% af tilfældene giver ukorrekte resultater.
Den metode af THC detektion i vejtransport er kontroversiel, fordi forbrugeren ikke er under direkte indflydelse af narkotika, skal stå, men det er tilstrækkeligt, at en positiv test for tidligere at have forbrugt dage og uger THC. Dette gælder for alle urinprøver, der ikke til at bevise det direkte THC, men kaldes et nedbrydningsprodukt af THC, det Tetrahydrocannabinolsäure (THC-COOH og THC-carboxylsyre). Den Cannabinolsäure har ikke mere berusende effekt. Det vil dog relativt langsomt og varierer afhængigt af forfatningen hurtigt udskilles fra kroppen, og er således en lang tid, undertiden endda uger spores i urinen. Den mest pålidelige påvisningsmetode er gaskromatografi-massespektrometri (GC / MS) af derivater (ofte kaldet trimethylsilyl derivater) af THC-carboxylsyre. I modsætning hertil har spyt og sved tests såsom den ovenfor citerede THC dopingtest med tilstrækkelig følsomhed til at springe.

Drug Detection
Påvisning af THC er en funktion af forbruget af 2-35 dage i urinen eller 12 timer i blodet. Påvisning i urin sker normalt på THC metabolitten THC-carboxylsyre og 11-hydroxy-THC. Ud over de relativt komplekse LC / MS metode findes til påvisning af THC metabolitter i urinen af en række immunoassay test som f.eks radioimmun (RIA), EMIT (enzym ganget immunoassay teknik), CEDIA (klonede enzym donor immunoassay) og FPIA (fluorescens polarisering immunassay). At reducere antallet af falsk-positive resultater med disse undersøgelser tyder på, at USAs Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) en afskæringshastighed værdi på 50 ng / ml. For meget specifikt og meget følsomme kvantificering af THC-carboxylsyre i FG rækkevidde kan GC / MS metode. Disse er stærkt fluorerede derivater, som målt, for eksempel, at THC-COOH-HFBA-derivat PFPOH bruge deuterated afledte som intern standard i henhold til princippet om isotopen fortynding analyse brug af NCI Technology (negativ kemisk ionisering). Denne metode undgår de ovenfor beskrevne problemer i analytisk falsk positive eller falsk negative resultater, der observeres i enzym immunanalyser og igen og vil derfor også i de retsvidenskabelige anvendte analyse af vilkårlig analyse.
Falske negative resultater kan forekomme ved fortynde urinprøver, for eksempel ved en fortynding in vivo ved at øge væskeindtagelse. Om fortynding af urin kreatinin kan levere indhold og osmolalitet beviser, dog uenighed om, hvad kreatinin-værdien er en ufortyndet urinprøve som "sande.
Falske positiver blev påvist i nogle intensiv pleje patienter, der ud over personer, som kan indstille brugen af cannabis, mens dog, dyrker mere motion: fordi THC oplagres i fedtvæv er udgivet i fordelingen af fedtdepoter THC metabolitter.

Sommerloch besked eller ej? Den nye Baden-Württemberg's indenrigsminister Heribert Rech ønskede at skille sig ud på den samme weekend som en skrap politiker og opfordrede i et "spejlbillede" interview, alle cannabis brugerne generelt undgå kørekort.
Resch ikke ser det som en "yderligere kriminalisering" af hash. Han sagde, at han "for sikkerheden for andre trafikanter." For, som det kristelige demokratiske parti, har nyere undersøgelser vist, at der blev udarbejdet efter forbrug af cannabis er det eneste fuldt reagere syv dage senere.

Så vi skal reagere i henhold til Resch - især fordi antallet af ulykker blandt narkotika eksponering alene i Baden-Württemberg januar-maj 2004 i forhold til samme periode steg med 22,3 procent. I 2003 Landle også mere end 4.900 bilister under påvirkning af narkotika og stoffer blev fundet.

Indtil nu, kom, "Kiffer chance", men også igennem med en bøde eller en momentan tab af licens på kun et par uger. Den licens, der faktisk abschminken må i øjeblikket kun drivere, som du kan påvise en regelmæssig cannabis forbrug, eller andre hårde stoffer som kokain eller ecstasy blev fanget i blodet.

Information

Information
Kiffer Info Startseite  
  Bookmark Buttons
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: BoniTrust Bookmark bei: Oneview Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Favoriten Bookmark bei: Seekxl Bookmark bei: Kledy.de Bookmark bei: Readster Bookmark bei: Publishr Bookmark bei: Icio Bookmark bei: Mobile bookmarks Bookmark bei: Power Oldie Bookmark bei: Bookmarks.cc Bookmark bei: Favit Bookmark bei: Bookmarks.at Bookmark bei: Newskick Bookmark bei: Shop-Bookmarks Bookmark bei: Muskelspanner - Bodybuilding & Fitness Bookmark bei: Seoigg Bookmark bei: Newsider Bookmark bei: Linksilo Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Facebook Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Jumptags Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: StumbleUpon Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Propeller Bookmark bei: Furl Bookmark bei: Yahoo Bookmark bei: Spurl Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Blogmarks Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Technorati Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Blinkbits Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Smarking Bookmark bei: Netvouz Information
 
     

powered by Venezuela 24 C.A.