Hash og Juridisk og meget mere

Hovedmenu
Historien om hash
Hash og Juridisk
Effekt af hash
Toxität - forgiftnig af hash
Hvordan hash påvirker
Intensivering af opfattelsen
Sundhedsrisici
Negative konsekvenser på psyken
Latendte Pschyhosen
Hjerneskade
Risiko for afhængighed
Skade i lungerne
Kiffer Diccionario

Hash og trafik
Jurisprudence
MPU

Former for forbrug
Former for forbrug
Hasch og andre lægemidler

Virkning af ulovligheden
Ingen Kvalitets kontrol
Helbredseffekter
Samfundsmæssige konsekvenser

Cannabis i befolkningen
Forbrug i befolkningen
Headshop

Hash og Holland
Amsterdam
Jurisprudence
Coffe Shops

Andre stoffer
Kokain og Crack
Heroin
LSD
Ecstasy
Inhalanter og svampe
Alkohol - Narkotika - Nikotin
Forum - Blog
Kiffer Forum
Kiffer Blog

Extras
Links
Impressum / Kontakt

Besucher

Hash og Juridisk

Blev vedtaget i 1929, den Opium Act i den tyske Rigsdag, cannabis er underlagt streng kontrol i Tyskland. Opium Act blev afløst i 1971 af lov om euforiserende stoffer (Opium Act), som regulerer alle juridiske spørgsmål vedrørende narkotika (psykoaktive stoffer).

For cannabis, er besiddelse, handel og dyrkning af cannabis er forbudt. Men, den tyske forfatningsdomstol Domstolen, der er etableret i 1994 i en meget omdiskuterede sag den indstilling, bortset fra tilstedeværelsen af en lille mængde af en sanktion, og proceduren kan afsluttes. Hvor meget er et lille beløb, var ikke fastsat, men vil variere afhængigt af staten

Juridisk definition af misbrug

Nogle af de stoffer, som kan misbruges, er det forbudt at være i besiddelse af. Nogle stoffer er forbudt i nogle lande og ikke i andre, f.eks. alkohol. Der er et internationalt samarbejde formidlet af FN, som gør at mange stoffer er forbudte i store dele af verden.

Ved at kriminalisere anvendelse og besiddelse af visse stoffer, håber man at forebygge skader på den enkelte og samfundet ved at gøre tilgængeligheden mindre. F.eks. er cannabis, heroin og kokain totalt forbudt i mange lande.

For andre stoffer gælder det, at de er tilladte, når de udskrives på en recept af lægen og anvendes som foreskrevet af den person, som recepten er udstedt til. Hvis andre mennesker bringer sig i besiddelse af dem, ved køb, tyveri eller på anden måde, er besiddelsen og anvendelsen kriminel. Det er også forbudt at sælge eller forære dem bort. Det drejer sig f.eks. om morfinstoffer og amfetamin.

Den juridiske definition på misbrug er ikke relevant ud fra en behandlingsmæssig synsvinkel.

 

Hash er ulovligt i Danmark af flere årsager:
De psykiske egenskaber truer de magthavende
Olie-industrien gider ikke ha' konkurrence fra bønder
Medicin-branchen vil tjene penge
Politiet skal have nogen at lade aggressionerne gå ud over
Bøderne for ulovlig besiddelse af hash skæpper godt i stats-kassen

I overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles konvention om narkotiske midler fra 1961, der er ratificeret af næsten alle lande i verden, produktion, besiddelse og handel med cannabis næsten verdensomspændende forbud i visse lande, er forbruget af illegale. En undtagelse er Nederlandene, hvor tolereret, erhvervelse og besiddelse af små mængder cannabis (op til 5 gram) og dermed de facto straffrihed, selv om cannabis i Holland, de jure stadig ulovligt og forbudt.

Men, i mange andre lande i besiddelse af en mindre mængde cannabis til eget brug delvis decriminalized, som gælder fra land til land, forskellige mængder som lav. I Tyskland, er den blotte brug af cannabis eller andre stoffer ikke de jure straffes, dog, produktion, fremstilling, indkøb, erhvervelse, besiddelse, import, eksport og transit, bortskaffelse, betyder donation, den ordinerende straffes administrere og overdragelse til direkte forbrug eller tilladelse i henhold til lov om euforiserende stoffer

vis der i disse artikler om "narkotika" eller "stof" er nævnt, er der tale om vilkår, der almindeligvis anvendes i lovtekster til at beskrive "ikke markedsmæssige" psykoaktive stoffer. Om det virkelig er forårsaget af cannabis er et narkotisk er meget tvivlsom. Forekomsten af fysisk afhængighed er ikke blevet bekræftet. Risikoen for psykologisk afhængighed er bestemt ikke meget højere end for alkohol. I næsten alle lande i verden, besiddelse, erhvervelse, import og produktion af cannabis, handel og distribution er nu forbudt ved lov. Forbrug er ikke udtrykkeligt er forbudt, men generelt, samt afholdelsen af en leddene som "fysisk kontrol" kan fortolkes som forbruget er indirekte forbudt. Er også i Holland - i modsætning til udtalelse fra mange Kiffer - cannabis er ikke helt lovlig. Brug, besiddelse og handel vil blive tolereret i et vist omfang alene.

Oprindelsen er forbud mod midten af det 20. Århundrede blev håndhævet næsten altid i magt-politiske, økonomiske og racistiske motiver (se Den måde den under jorden). Hvorvidt det ville være sket selv uden opfordring af USA dette er tvivlsom.

Undtaget fra disse bestemmelser er forskningsprojekter, samt farmaceutiske virksomheder, som kan tillades efter anmodning under visse omstændigheder, opdræt af THC-rig cannabis sorter og forskning.

Frø - herunder THC-rige sorter - må ikke sælges i de fleste stater med visse restriktioner på forhandlerne. Salget af stiklinger det generelt er tilladt, forudsat at THC-indhold ikke overstiger visse grænser.

Til medicinsk brug, er brugen af cannabis naturlige produkter, som stadig er forbudt i næsten ethvert land, men kan i de fleste stater er nu produkter, som indeholder syntetiske cannabinoider, såsom Marinol, bør ordineres.

Dyrkning af industrielle hamp, der er meget forskellige regler. I nogle stater, var den afgrøde aldrig forbudt, i andre lande som Tyskland, har forbuddet er ophævet - i nogle stater i THC-indhold må ikke overskride visse grænser, i andre er det blot dyrkning med henblik på at få forbudt narkotisk stof, som i praksis normalt gør næsten ingen forskel.

Marihuana, LSD, kokain eller andre stoffer sendet med post?

Klart svar: Lad det!

Der har allerede prøvet mange andre. Bestemt ene eller den anden slippe af sted med det.

Men post fra visse lande (f.eks Sydamerika, dels Holland), vil blive kontrolleret på Told. Det kan være, at nogle af de skikke, i stedet for postbudet med et brev eller pakke er ved døren.

Sikker på at vi kan sige: "at nogen har sendt mig uden mit vidende"

I nogle tilfælde kan føre denne undskyldning for manglende beviser at lukke sagen. Men selv i dette tilfælde er det noget, vi har procedurer i nakken. Hvis Told-da, men beviser faktisk et bidrag til at være rigtig tæt på. Som regel, så ikke blot i besiddelse Sodern er strafbar, hvis de "varer" fra et tredjeland, den ulovlige import.

Og i større mængder, antager den "kommercielle aktivitet".

Der er troværdige rapporter om, at dårligt emballeret cannabis blev sendt på tværs af statsgrænser. Alligevel forekommer det ikke tilrådeligt at prøve det. En specialtrænet hund, der er ledet af en post-afdeling ville finde det uden megen anstrengelse. For naturligvis kan modtageren hævder at have vidst noget af showet. Så han har dem, men rapporten straks ved modtagelsen af politiet. For nu, har politiet en lignende brev, kan det være adgang sende det til modtageren, og hvis det ikke umiddelbart viser.

Cannabis er blevet mindre populært blandt de unge.

Tendensen drøftes i en cannabisrapport fra EU, der skal

ses som en pålidelig kilde til oplysninger om det fortsat kontroversielle rusmiddel. Med sine godt 700 sider er rapporten fra EU's narkotikaagentur, EMCDDA, en af de hidtil mest omfattende undersøgelser af emner.

Det digre værk i to bind skildrer cannabis' historie i Europa lige fra brugen af planten som medicin i det 19. århundrede til de hollandske "coffee shops" og afkriminaliseringen af hash i Storbritannien i 1960'erne. Rapporten undersøger forbrugsmønstre, sundhedsvirkninger, behandling, udbud, lovgivning – ja sågar prisen på gaden og styrken.

Cannabis har længe været et af de foretrukne rusmidler i Europa. Næsten en fjerdedel af alle voksne prøver det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det har dog også skabt stor splid og debat blandt de politiske beslutningstagere, videnskabsfolk, ordenshåndhævere og aktivister.

"Resultatet er, at vi i dag oversvømmes af information om cannabis. Noget af den er velfunderet, men dog af noget belærende karakter. Andet er direkte misvisende," udtaler narkotikaagenturets direktør, Wolfgang Götz.

EU-landene har forskellige indfaldsvinkler til cannabis og mere eller mindre streng lovgivning. Rapporten offentliggøres på et tidspunkt, hvor flere og flere er bekymrede for, at en blød linje over for cannabis kan underminere bekæmpelsen af international kriminalitet.

Brugen af cannabis tog til i Europa i løbet af 1990'erne, men ser nu ud til at have toppet. I nogle lande flader brugen ud eller falder. I andre lande har stigningen været mindre markant.

Rapporten efterlyser mere tilsyn og bemærker, at regelmæssig brug også er ved at blive mere udbredt. Omkring 3 millioner europæere bruger cannabis næsten dagligt – det er ca. 1 % af den voksne befolkning.

Agenturet indsamler og offentliggør information om stoffer fra 30 nationale centre for at danne sig et overblik over narkotikaproblemerne i Europa. Det blev grundlagt i 1993 og ligger i Lissabon.

Lovgivning

Det er forbudt at indføre, udføre, sælge, købe, forarbejde og besidde hampeplanten og alle cannabisprodukter i Danmark.

Undtagelser fra forbudet er:

Hamp må dyrkes til industrielle formål efter særlig tilladelse. Industrihamp har et meget lavt THC-indhold og fremkalder ikke rus.
Læger kan ordinere cannabis som medicin mod visse sygdomme efter særlig tilladelse.

Den danske narkotikalovgivning bestemmer, at det er forbudt at indføre, udføre, sælge, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde og besidde disse stoffer, medmindre stofferne bruges medicinsk eller i forskning.

Overtrædelse af narkotikalovgivningen straffes med bøde eller fængsel. I særlige alvorlige tilfælde kan fængselsstraf gå op til 16 år. Straffen for at bryde loven afhænger af den konkrete sag, blandt andet stoftype og –mængde. Besiddelse af større mængder stof til videresalg vil typisk give fængselsstraf. Typisk vil en lille mængde stof vurderes som ’besiddelse til eget forbrug’, og man vil få en bødestraf, især hvis det er første gang – men al besiddelse er ulovlig, også selv om der er tale om små mængder.

Narkotikalovene har flere dele. De består af:


Lov om euforiserende stoffer er den lov, der forbyder, at en række stoffer bruges til andet end medicinske og videnskabelige formål (se mere om loven)
Bekendtgørelse om euforisende stoffer indeholder lister over, hvilke stoffer, der hører under narkotikalovgivningen (se listen over euforiserende stoffer)
Straffelovens §191 har bestemmelser om de grove narkotikaforbrydelser (se mere om loven)
Næsten alle verdens lande har en narkotikalovgivning, der ligner den danske – men straffenes størrelse kan være forskellig fra land til land. I mange lande er selve det at bruge narkotika, også hash, nok til at blive arresteret og mange steder vil man få hårdere straffe end i Danmark. Det kan være godt at vide, når man rejser.

Narkotikalovene er internationale, fordi landene har aftalt det i FN. FN har udarbejdet nogle ”narkotikakonventioner”, som næsten alle verdens lande har accepteret. EU-landene har lavet supplerende aftaler om de syntetiske stoffer (amfetamin, ecstasy og mange flere). Det betyder, at større ændringer i lovgivningen skal laves i samarbejde med andre lande (se mere om narkotikakonventionerne).

På Retsinformation kan du finde lovgivningen på narkotikaområdet. Stofferne reguleres efter Lov om euforiserende stoffer og Bekendtgørelse om euforiserende stoffer.


Bekendtgørelsen om euforiserende stoffer omfatter lister over de konkrete stoffer, der er omfattet af loven:


§ Liste A omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet (cannabis, kat, heroin, opium, lsd).


§ Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må bruges til medicinsk og videnskabelig brug (fx amfetaminer, MDMA, psilocybin)


§ Liste C omfatter stoffer, der kun er omfattet af loven, hvis de ikke er tilberedt som farmaceutiske præparater (fx kodein).

Listerne revideres i takt med, at nye stoffer dukker op på det illegale marked.

Strafferammen for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer går op til 2 år, mens grovere narkotikakriminalitet dømmes efter straffeloven med en strafferamme på op til 16 år.

Internationale konventioner og dansk narkotikalovgivning

Grundlaget for den danske lovgivning er, at Danmark har tilsluttet sig de 3 FN-konventioner, der regulerer området internationalt:

§ Den almindelige narkotikakonvention, enkeltkonventionen (1961) der begrænser anvendelsen af "klassiske" euforiserende stoffer (opium, cannabis, coca) til medicinske og videnskabelige formål.


§ Psykotropkonventionen, (1971) der handler om kontrol med andre psykoaktive stoffer (centralstimulerende stoffer, hallucinogener, sove- og nervemedicin).


§ Konventionen mod ulovlig håndtering af narkotika og psykotrope stoffer (1988) handler om at forstærke det internationale samarbejde og indsatsen imod illegal produktion, handel og hvidvaskning af fortjenester fra det illegale marked.

 

Det er ikke ulovligt at indtage et euforiserende stof, men hvis politiet derimod pågriber en person med stoffet på sig, er det ulovligt.

Så er der nemlig tale om “besiddelse”, at man har stoffer på sig. Her er det afgørende, hvor stor mængden er. Kan den sigtede overbevise dommeren om, at stoffet kun er til eget brug, er straffen mindre.

Besiddelse af stoffer til eget brug Har man under 10 gram hash, 0,2 gram heroin/kokain, et halvt gram amfetamin eller én ecstasy-pille på sig, slipper man første gang med en advarsel. Er mængderne større end disse, straffes det med bødestraf mellem 300 og 3.000 kroner eller 10-14 dages fængsel.

Besiddelse af stoffer i forbindelse med salg At være i besiddelse af mere end 200 gram hash, 5 gram heroin/kokain, 8 gram amfetamin/ecstasy vurderer politiet det som mere end til eget forbrug – og dømmes efter henblik på salg.

Der findes ingen decideret strafskala, da det bl.a er afhængig af personens tidligere kriminelle aktiviteter, men straffen er på alt mellem 30 dage til 15 års fængsel. Følgende eksempler på domme kan måske give en fornemmelse:

HASH: 200 gram = 30 dage, 1 kg = 3 måneder, 10 kg = 10 måneder, 100 kg = 3 år og 800 kg = 8 år.

HEROIN/KOKAIN: 20 gram = 4 måneder, 100 gram = 1 år, 200 gram = 2 år, 300 gram = 3 år . Den hårdeste dom herhjemme gav 15 års fængsel for besiddelse af 10 kg kokain.

AMFETAMIN/ECSTASY: Dømmes efter den samme skala, som de hårde stoffer, dog en smule mildere.

Smugling af stoffer
Giver gennemsnitligt 20% højere straf end ved salg. Smuglere betragtes nemlig som narkobagmænd eller personer højere placeret i det narkotika-kriminelle hierarki. Eksempelvis giver salg af 200 gram kokain ca. to års fængsel. Smugles den samme mængde, bliver der mindst lagt et halvt år oven i.

Danmark 1995:
Over 9.000 personer blev alene i dette år sigtet i forbindelse med narkotika, hvoraf ca. hver tiende af dem var udlændinge.

Langt den største del af sigtelserne var i forbindelse med loven om euforiserende stoffer, altså besiddelse. Over 400 sigtelser handlede om salg, og over 200 sigtelser om smugling. Derudover sad knapt 150 danskere fængslet i udlandet for forsøg på smugling af narkotika.

På en optælling i 1995 var 1200 stofmisbrugere fængslet i de danske fængsler. Det svarede til hver tredie indsatte fange i Danmark

Vildfarelser

1 Jeg sælger mit guldur i den overbevisning, at det er omfattet af bankens pant i mit hus (det er det ikke...!) [skyldnersvig: straffelovens § 283, stk. 1, nr. 1]
2 Jeg lejer værelser ud til damer, der skal "manipulere mandlige kunders kønslem til sædafgang", idet jeg ikke mener, at dette er bordeldrift (det er det!) [Bordeldrift: straffelovens ? 228, stk. 1, nr. 3]
3 Jeg kommer til at tage Hansens frakke, når jeg går, i den tro, at det er min egen.
[tyveri: straffelovens § 276]
4 Jeg er min kone utro og mener, at jeg derved begår bedrageri (det gør jeg ikke ... i hvert fald ikke i juridisk forstand) [bedrageri: straffelovens § 279]
5 Jeg modtager som bankansat et beløb fra en kunde. Kunden beder mig overføre beløbet til en konto i Liechtenstein. Jeg har stærk mistanke om hvidvask, så jeg gennemfører transaktionen og underretter bagmandspolitiet bagefter i den formening, at det er den rigtige rækkefølge (det er det ifølge hvidvaskloven ikke) [hæleri: straffelovens § 290]
6 Jeg smugler en sten til Danmark i den tro, at der er tale om en klump hash


Sådan dyrker du Cannabis
Cannabis årlige cyklus kan inddeles i tre forskellige faser. Først et spirings/kim-plante stadium, der i naturen finder sted i det tidlige forår , derefter en periode med hurtig vækst af blade, grene og stamme kaldet det vegetative stadium, og endeligt blomstringen, der udendørs typisk begynder i Juli eller August.
Planterne regulerer deres vækst og blomstrings stadier ved at "måle" hvor mange timers uafbrudt mørke der er pr. døgn. Typisk vil planterne begynde at blomstre når der er omkring 12 timers mørke i døgnet, men visse sorter der er dyrket på de nordligere breddegrader i længere tid, er blevet udviklet til at begynde at blomstre tidligere. Den type planter du vil komme til at dyrke er sandsynligvis en sort der er tilpasset til indendørsdyrkning under kunstlys (de såkaldte "skunk"-sorter) og disse begynder typisk blomstringen ved 12 timers mørke eller mere.
Den største fordel ved at dyrke indendørs, er netop at du selv kan kontrollere hvornår planterne skal sættes i gang med at blomstre. Typisk dyrkes planterne vegetativt under intensiv belysning (18-24 timer pr. dag) i en periode på 1-2 måneder, og herefter sættes blomstringen i gang ved at ændre lyset til 12 timer pr. dag. Blomstringen vare fra 6-12 uger afhængig af sort, så det er muligt at dyrke og høste 3-5 gange om året indendørs.

Lister over euforiserende midler omfattet af bekendtgørelsen

I nedenstående lister betyder tilføjelsen NFNved et navn, at det pågældende navn er fastsat af Det Nordiske Farmakopénævn. Tilføjelsen INNbetyder, at det pågældende navn af WHO har været offentliggjort som Proposed International Non-Proprietary name og eventuelt tillige som Recommended International Non-Proprietary name. I eksempelliste 1 er der ud for det euforiserende middel givet en henvisning til det i midlet indgåede euforiserende stof ved angivelse af listen og det nummer, det pågældende stof er opført under på den pågældende liste. Endelig er der i eksempelliste 2 opregnet nogle almindeligt anvendte betegnelser for visse af de stoffer, der er påført på listerne (angivet ved liste og nummer som i eksempelliste 1).
For så vidt de anførte betegnelser kan omfatte flere stereoisomere former af det pågældende stof, er hver enkelt af disse former at betragte som optaget på listen.
Liste A omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet (jf. lovens § 1og § 2a, jf. § 1).
Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug (jf. lovens § 2og § 2a, jf. § 2).
Liste Comfatter stoffer, der i utilberedt stand falder ind under lovens § 2, men som i farmaceutiske præparater i almindelighed ikke er omfattet af loven, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 3.
Liste A
1. Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand).
2. Catha edulis (hvorved forstås alle dele af planter tilhørende arten Catha edulis).
3. Diacetylmorphin (heroin).
4. Lysergid INN.
5. Præpareret opium (hvorved forstås ethvert produkt af rå-opium, som vindes ved en række særlige operationer, navnlig opløsning, kogning, ristning og gæring, der har til formål at omdanne det til et ekstrakt, der egner sig til at nydes).
6. Affald og residua, der bliver tilbage ved rygning af opium.
7. Planten Papaver somnifer L. (hvorved forstås alle dele af planter tilhørende arten Papaver somnifer L. med undtagelse af frøene).
Liste B
1. Acetorphin INN.
2. Acetyl-alpha-methylfentanyl.
3. Acetylmethadol INN.
4. 4-AcO-DIPT (4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamin).
5. Alfentanil INN.
6. Allylprodin INN.
7. Alphacetylmethadol INN.
8. Alphameprodin INN.
9. Alphamethadol INN.
10. Alpha-methylfentanyl.
11. Alpha-methylthiofentanyl.
12. Alphaprodin INN.
13. Amfetamin INN.
14. Amfetaminil INN.
15. Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoicsyre).
16. Anileridin INN.
17. BDB ((3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine).
18. Benzethidin INN.
19. Benzylmorphin (3-benzyloxy-6-hydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7).
20. Betacetylmethadol INN.
21. Beta-hydroxyfentanyl.
22. Beta-hydroxy-3-methylfentanyl.
23. Betameprodin INN.
24. Betamethadol INN.
25. Betaprodin INN.
26. Bezitramid INN.
26 a. bk-MBDB (2-methylamino-1-(3,4-methylendioxyphenyl)-butan-1-on).
27. Brolamfetamin INN.
28. 1-(8-bromobenzo[1,2-b; 4,5-b']difuran-4-yl)-2-aminopropane.
29. Bufotenin (3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-5).
30. BZP (A2)(1-benzylpiperazin).
31. Cathinon INN.
32. 2C-B (4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine).
33. 2C-D (2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamin).
34. 2C-E (4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamin).
35. 2C-I (4-iodo-2,5-dimethoxy-phenethylamin).
36. Clonitazen INN.
37. Cocain.
38. Codoxim INN.
39. 2C-P (2,5-dimethoxy-4-propylphenethylamin).
40. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamin).
41. 2C-T-4 (2,5-dimethoxy-4-isopropylthiophenethylamin).
42. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamin).
43. Desomorphin INN.
44. DET (Diethyl-tryptamin (3-(2-diethylaminoethyl)-indol)).
45. Dexamfetamin INN.
46. Dextromoramid INN.
47. Dextropropoxyphen INN.
48. Diampromid INN.
49. Diethylthiambuten INN.
50. Difenoxin INN.
51. Dihydroetorphin (7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-
ethenotetrahydrooripavin).
52. Dihydromorphin (3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinan).
53. Dimenoxadol INN.
54. Dimepheptanol INN. (Bimethadol NFN).
55. Dimethylthiambuten INN.
56. Dioxaphetyl butyrat INN.
57. Diphenoxylat INN.
58. Dipipanon INN.
59. DMA (2,5-Dimethoxy-amphetamin).
60. DMHP (1-Hydroxy-6, 6,9-trimethyl-3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6H-
dibenzo[b,d]pyran).
61. DMT (Dimethyl-tryptamin (3-(2-dime-thylaminoethyl)-indol)).
62. DOC (4-chlor-2,5-dimethoxyamphetamin).
63. DOET (4-Ethyl-2,5-dimethoxy-amphetamin).
64. DOI (4-iod-2,5-dimethoxyamphetamin).
65. Drotebanol INN.
66. Ecgonin (3-hydroxytropan-2-carboxylsyre).
66 a. Ethylcathinon (N-ethylcathinon).
67. Ethylmethylthiambuten INN.
68. Eticyclidin INN.
69. Etonitazen INN.
70. Etorphin INN.
71. Etoxeridin INN.
72. Etryptamine (3-(2-aminobutyl)indole).
73. Fenetyllin INN.
74. Fentanyl INN.
74 a. Flephedron (4-fluormethcathinon).
75. Furethidin INN.
76. Gammahydroxybutansyre.
77. 4-HO-DIPT (4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamin).
78. Hydrocodon INN.
79. Hydromorphinol INN.
80. Hydromorphon INN.
80 a. 7-hydroxymitragynin.
81. Hydroxypethidin INN. (Oxipethidin NFN).
82. Ibogain (12-Methoxyibogamin).
83. Isomethadon INN.
84. Ketamin (2-(2-chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanon).
85. Ketobemidon INN.
86. Kokablad (Cocae folium).
86 a. Kratom (mitragyna speciosa).
87. Levamfetamin INN.
88. Levomethamphetamin.
89. Levomethorphan INN.
90. Levomoramid INN.
91. Levophenacylmorphan INN.
92. Levorphanol INN.
93. MBDB (N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine).
94. mCPP (1-(3-chlorphenyl)piperazin).
95. MDMA (3,4-Methylendioxy-methamphetamin).
95 a. MDPV (1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on).
96. Mecloqualon INN.
97. 5-MeO-DIPT (5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamin).
98. 5-MeO-DMT (5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamin).
99. MeOPP (1-(4-methoxyphenyl)piperazin).
99 a. Mephedron (4-methylmethcathinon).
100. Meskalin (3,4,5-trimethoxy-phenethylamin).
101. Metamfetamin INN.
102. Metamfetamin, racemisk INN.
103. Metazocin INN.
104. Methadon INN.
105. Methadon-Intermediat (2-dimethyl-amino-4-cyano-4,4-diphenylbutan).
106. Methaqualon INN.
107. Methcathinone (2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one).
108. 4-Methylaminorex.
109. Methyldesorphin INN.
110. Methyldihydromorphin INN.
111. 3-Methylfentanyl.
112. Methylon (3,4-methylendioxymethcathinon).
113. Methylphenidat INN.
114. 3-Methylthiofentanyl.
115. Metopon INN.
115 a. Mitragynin.
116. MMDA (5-Methoxy-3,4-methylendioxyamphetamin).
117. Moramid-Intermediat (1,1-diphenyl-2-methyl-3-morpholinopropan-carboxyl-syre).
118. Morpheridin INN.
119. Morphin.
120. Morphinmethylbromid (3,6-dihydroxy-N,N-dimethyl-4,5-epoxy-morphinen-7-bromid) og andre morfinderivater med pentavalent kvælstof.
121. Morphin-N-oxid (3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7-N-oxyd).
122. MPPP (1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinolpropionat(ester)).
123. 4-MTA (p-methyltioamfetamin/4-methyltioamfetamin).
124. Myrophin INN.
125. N-ethyl MDA.
126. N-hydroxy MDA.
127. Nicomorphin INN.
128. Noracymethadol INN.
129. Norlevorphanol INN.
130. Normethadon INN.
131. Normophin INN.
132. Norpipanon INN.
133. Opium.
134. Oripavin.
135. Oxycodon INN.
136. Oxymorphon INN.
137. Para-fluorofentanyl.
138. Parahexyl (3-hexyl-1-hydroxy-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran).
138 a. 1-PEA (1-phenylethylamin).
139. PEPAP (1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol-acetat(ester)).
140. Pethidin INN.
141. Pethidin-Intermediat-A (1-methyl-4-phenyl-4-cyanopiperidin).
142. Pethidin-Intermediat-B (4-phenylpiperidin-4-carboxylsyre-ethylester).
143. Pethidin-Intermediat-C (1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylsyre).
143 a. p-FBT (3-(p-fluorbenzoyl)tropan).
143 b. p-flouramfetamin (1-(4-fluorphenyl)propan-2-amin).
144. Phenadoxon INN.
145. Phenampromid INN.
146. Phenazocin INN.
147. Phencyclidin INN.
148. Phendimetrazin INN.
149. Phenmetrazin INN. (Phenmetralin NFN).
150. Phenomorphan INN.
151. Phenoperidin INN.
152. Piminodin INN.
153. Pipradrol INN.
154. Piritramid INN.
155. PMA (4-Methoxy-amphetamin).
156. PMMA (paramethoxymethylamphetamin).
156 a. PPP (a-pyrrolidinopropiophenon).
157. Proheptazin INN.
158. Properidin INN.
159. Propiram INN.
160. Psilocin, psilotsin (4-hydroxy-3-(2-dimethyl-aminoethyl) indol).
161. Psilocybin INN.
162. Svampe og sporer af arterne Psilocybe semilanceata, Psilocybe cubensis eller andre svampe/sporer, som indeholder psilocin eller psilocybin, herunder bl.a. dyrkede, tørrede eller på anden vis bearbejdede svampe/sporer.
163. Racemethorphan INN.
164. Racemoramid INN.
165. Racemorphan INN.
166. Remifentanyl (1(2-metoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidin-4-carboxylsyremethylester).
167. Rolicyclidin INN.
168. Salvia divinorum.
169. Salvinorin A (8-methoxycarbonyl-4A,8A-dimethyl-6-acetoxy-5-keto-3,4,4B,7,9,10,10A-
septahydro-3-(4-furanyl)-2,1-naphtho[4,3-e]pyron).
170. Secobarbital INN.
171. STP (4-Methyl-2,5-dimethoxy-amphetamin).
172. Sufentanil INN.
173. Tabernanthe iboga.
174. Tenamfetamin INN.
175. Tenocyclidin INN.
176. Tetrahydrocannabinol (alle isomere af tetrahydro-6, 6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)-
pyran-l-ol).
177. TFMPP (1-(3-trifluormethylphenyl)piperazin).
178. Thebacon INN.
179. Thebain (3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinadien-6,8).
180. Thiofentanyl.
181. Tilidin INN.
182. TMA (3,4,5-Trimethoxy-amphetamin).
183. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamin).
183 a. TMA-6 (2,4,6-trimethoxyamfetamin).
184. Trimeperidin INN.
185. 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd.
186. Zipeprol (a-(a-methoxybenzyl)-4-(ß-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol).
Liste C
1. Acetyldihydrocodein (6-acetoxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinan).
2. Codein.
3. Dextromethorphan.
4. Dihydrocodein INN.
5. Ethylmorphin.
6. Nicocodin INN.
7. Nicodicodin INN.
8. Norcodein INN.
9. Pholcodin INN.
Liste D
1. Amobarbital INN. (Pentymal NFN).
2. Buprenorphin INN.
3. Butalbital INN.
4. Cathin INN.
5. Cyclobarbital INN. (Hexemal NFN).
6. Flunitrazepam (5-(0-flourophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4 benzodiazepin-2-one).
7. Glutethimid INN.
8. Pentazocin INN.
9. Pentobarbital INN. (Membumal NFN).
Liste E
1. Allobarbital INN.
2. Alprazolam INN.
3. Amfepramon INN.
4. Aminorex (2-amino-5-phenyl-2-oxazoline).
5. Amylnitrit (alle isomerer af amylgruppen).
6. Barbital INN. (Diemal NFN).
7. Benzfetamin INN.
8. Bromazepam INN.
9. Brotizolam (2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine).
10. Butobarbital.
11. Camazepam INN.
12. Chlordiazepoxid INN.
13. Clobazam INN.
14. Clonazepam INN.
15. Clorazepat INN.
16. Clotiazepam INN.
17. Cloxazolam INN.
18. Delorazepam INN.
19. Diazepam INN.
20. Estazolam INN.
21. Ethchlorvynol INN.
22. Ethinamat INN.
23. Ethyl loflazepat INN.
24. Etilamfetamin INN.
25. Fencamfamin INN.
26. Fenproporex INN.
27. Fludiazepam INN.
28. Flurazepam INN.
29. Halazepam INN.
30. Haloxazolam INN.
31. Isobutylnitrit.
32. Ketazolam INN.
33. Lefetamin INN.
34. Loprazolam INN.
35. Lorazepam INN.
36. Lormetazepam INN.
37. Mazindol INN.
38. Medazepam INN.
39. Mefenorex INN.
40. Meprobamat INN.
41. Mesocarb (3-(a-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnoneimine).
42. Methylphenobarbital INN. (Enphenemal NFN).
43. Methyprylon INN.
44. Midazolam INN.
45. Nimetazepam INN.
46. Nitrazepam INN.
47. Nordazepam INN.
48. Oxazepam INN.
49. Oxazolam INN.
50. Pemolin INN.
51. Phenobarbital INN. (Phenemal NFN).
52. Phentermin INN.
53. Pinazepam INN.
54. Prazepam INN.
55. Pyrovaleron INN.
56. Secbutabarbital INN.
57. Temazepam INN.
58. Tetrazepam INN.
59. Triazolam INN.
60. Vinylbital INN.
61. Zolpidem INN.
62. Zopiclon INN.
Eksempelliste 1
Eksempler på euforiserende midler, som forhandles i Danmark:
Abalgin (B,47).
Abalgin Retard (B,47).
Actiq (B,74).
Alopam (E,48).
Alprox (E,2).
Apodorm (E,46).
Apozepam (E,19).
Bromam (E,8).
Concerta (B,113).
Contalgin (B,119).
Contalgin Uno (B,119).
Depolan (B,119).
Dalmadorm (E,28).
Dermagesic (B,74).
Dexofan (C,3).
Diazepam (E,19).
Doloxene (B,47).
Doltard (B,119).
Dormicum (E,44).
Durogesic (B,74).
Effentora (B,74).
Elibren (E,61).
Equasym (B,113).
Equasym Depot (B,113).
Ethirfin (B,119).
Fenemal (E,51).
Fentador (B,74).
Fentastad (B,74).
Fentrans (B,74).
Flunipam (D,6).
Frisium (E,13).
Halcion (E,59).
Haldid (B,74).
Hexalid (E,19).
Hypnogen (E,61)
Imoclone (E,62).
Imovane (E,62).
Imozop (E,62).
Jurnista (B,80).
Ketaminol Vet. (B,84).
Ketogan (B,85).
Klopoxid (E,12).
Kodein (C,2).
Kodein Stærk (C,2).
Kokain (B,37).
Lexotan (E,8).
Malfin (B,119).
Matrifen (B,74).
Matrigesic (B,74).
Matripain (B,74).
Mebumal (D,9).
Medikinet (B,113).
Medikinet CR (B,113).
Metadon (B,104).
Mogadon (E,46).
Morfin (B,119).
Motiron (B,113).
Nimadorm (E,61).
Nitrazepam (E,46).
Noctamide (E,36).
Noiafren (E,13).
Norspan (D,2).
Opium (B,133).
Oramorph (B,119).
Oxabenz (E,48).
Oxapax (E,48).
Oxazepam (E,48).
OxyContin (B,135).
Oxynorm (B,135).
Pacisyn (E,46).
Palladon (B,80).
Petidin (B,140).
Pronoctan (E,36).
Rapifen (B,5).
Regenon (E,3).
Regenon Retard (E,3).
Risolid (E,12).
Ritalin (B,113).
Ritalin Uno (B,113).
Rivotril (E,14).
Sandocontin (B,135).
Stesolid (E,19).
Stesolid Emulsion (E,19).
Stilnocht (E,61).
Suboxone (D,2).
Subutex (D,2).
Sufenta (B,172).
Tafil (E,2).
Tafil Retard (E,2).
Temesta (E,35).
Temgesic (D,2).
Transtec (D,2).
Urbanyl (E,13).
Valaxona (E,19).
Vilan (B,127).
Zomorph (B,119).
Zonoct (E,61).
Eksempelliste 2
Nogle almindeligt anvendte betegnelser for visse på listerne opførte stoffer:
AN 1 (B,14).
Bromo Dragonfly (B,28).
DOB (B,27).
DOM (B,171).
DXM (C,3).
Ecstasy (B,95).
Fantasy (B,76).
Foxy Methoxy (B,97).
GHB (B,76).
Hash (A,1).
Khat (A,2).
Lsd (A,4).
Marihuana (A,1).
MDA (B,174).
Morfinbase (B,119).
PCE (B,68).
PCP (B,147).
PCPY (B,167).
PHP (B,167).
Poppers (E,5).
Rygeopium (A,5).
SPA (E,33).
TCP (B,175).

 

Information

Information
Kiffer Info Startseite  
  Bookmark Buttons
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: BoniTrust Bookmark bei: Oneview Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Favoriten Bookmark bei: Seekxl Bookmark bei: Kledy.de Bookmark bei: Readster Bookmark bei: Publishr Bookmark bei: Icio Bookmark bei: Mobile bookmarks Bookmark bei: Power Oldie Bookmark bei: Bookmarks.cc Bookmark bei: Favit Bookmark bei: Bookmarks.at Bookmark bei: Newskick Bookmark bei: Shop-Bookmarks Bookmark bei: Muskelspanner - Bodybuilding & Fitness Bookmark bei: Seoigg Bookmark bei: Newsider Bookmark bei: Linksilo Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Facebook Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Jumptags Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: StumbleUpon Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Propeller Bookmark bei: Furl Bookmark bei: Yahoo Bookmark bei: Spurl Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Blogmarks Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Technorati Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Blinkbits Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Smarking Bookmark bei: Netvouz Information
 
     

powered by Venezuela 24 C.A.